چیزهایی که همه باید بدانند

*تعدادی از اصل های مهم قانون اساسی که مردم باید از آنها اطلاع پیدا کنند:

اصل بیست و سوم:

*تفتیش عقاید ممنوع است و هیچکس را نمی توان به صرف داشتن عقیده ای مورد تعرض و مواخذه قرار داد.

اصل بیست و چهارم:

*نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آنکه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد.تفصیل آن را قانون معین می کند.

اصل بیست و هفتم:

*تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها،بدون حمل صلاح،به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است.

اصل سی ام:

*دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ی ملت تا پایان دوره ی متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سر حد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد.

اصل سی و هشتم:

*هر گونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است،اجبار شخص به شهادت ،اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است.متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود.

اصل بیست و پنجم:

*بازرسی و نرساندن نامه ها،ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی،افشای مخابرات تلگرافی و تلکس،سانسور،عدم مخابره و نرساندن آنها،استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون.

برگرفته از:کتاب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

تهیه و تنظیم:پسر ایرونی

 

/ 0 نظر / 11 بازدید