چندی پند

من در طول عمر خود هر آرزویی که داشتم برآورده شد ، دست به هر کاری که زدم پیروز شدم یارانم از تدبیر من برخوردار بودند دوستان دشمنانم جملگی فرمانم را با رقبتگردن نهادند.قبل ازمن وطنم سرزمین کوچک و گمنامی بود که هر سال مورد تاخت و تاز و تجاوز قرار می گرفتو حالا درآستانه مرگ من ، آنرا بزرگترین و مقتدرترین و شریف ترین کشور آسیا به دستشما می سپارم .........من بهخاطر ندارم در هیچ جهادی برای عزت ، سربلندی و کسب افتخار برای ایران زمین مغلوبشده باشم . همه جمله آرزوهایم برآورده شد و سیر زمان پیوسته به کام من بود . اما ازآنجا که از شکست در هراس بودم ، خود را از خودپسندی و غرور بر حذر داشتم . حتی در پیروزیهای بزرگ خود ، پا از اعتدال بیرون ننهادم . حال که مرگ من نزدیک است خود رابسی خوشبخت میدانم زیرا : فرزندانی که خداوند بر من عطا فرمود همگی سالم و در عینحال عاقل هستند و وطنم ایران از همه جهات مقتدر و پرشکوه می باشد و آیندگان مرامردی خوشبخت و کامیاب خواهند شمردمن پیوسته معتقد هستم که روح انسان پس از خروج از کالبد خاکی ، محو وفناپذیر نمی گردد . مرگ چیزی است شبیه به خواب . در مرگ است که روح انسان بهابدیت می پیوندد و چون از قید و علایق آزاد می گردد به آتیه تسلط پیدا میکند وهمیشه ناظر اعمال ما خواهدبود پس اگر چنین بود که من اندیشیدم به آنچه که گفتم عملکنید و بدانید که من همیشه ناظر شما خواهم بود ، اما اگر این چنین نبود آنگاه ازخدای بزرگ بترسید که در بقای او هیچ تردیدی نیست و پیوسته شاهد و ناظر اعمال ماستاز کژی و ناروایی بترسید .اگر اعمال شما پاک و منطبق بر عدالت بود قدرت شما رونق خواهد یافت ،ولی اگر ظلم و ستم روا دارید و در اجرای عدالت تسامح ورزید ، دیری نمی انجامد کهارزش شما در نظر دیگران از بین خواهد رفت و خوار و ذلیل و زبون خواهیدشد من عمر خود را در یاری به مردم سپری کردم . نیکی بهدیگران در من خوشدلی و آسایش فراهم می ساخت که از همه شادی های عالم برایم لذت بخشتر بود .دیگربس است ، پس از مرگ بدنم را مومیایی نکنید و در طلا و زیور آلات و یا امثال آننپوشانید . زودتر آنرا در آغوش خاک پاک ایران قرار دهید تا ذره ذره های بدنم خاکایران را تشکیل دهد .چه افتخاری برای انسان بالاتراز اینکه بدنش در خاکی مثل ایران دفنشود.

کورش کبیر

 

/ 4 نظر / 9 بازدید
میلاد

احسنت. کورش این بود دیگه

S.Taheri

2Rod خاك بر سر ما ايراني ها! تنديس كوروش مي آورند و بر گردن او چفيه(راستش نميدانم درست نوشتم يا نه؟!!!!!!)مي اندازند تازه جالب اينكه در مقابل كسي خم ميشود كه.........................! ايراني سر افراز ايران سربلند پرچم ايران برفراز جهان با‌د(البته نه مثل الآن!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!)[زودباش][زودباش][وحشتناک][گریه][عصبانی]

مرتضی شکوری

از وبلاگ خوبت ممنون اگه دوست داشتی منو لینک کن با عنوان (نقش برجسته سفال)http://afsanehkhak.blogfa.com/

احمدتوکلی

سلام.مؤسسات آموزشی نامیران-فناوری نوین بردسکن مایل به تبادل لینک با شما را دارد.موافقید؟اگر موافقید پیغام بگذارید تالینکتان کنیم.ممنون.