ایران امروز...

                            افتخار کنیم؟؟؟
پروفسوردکتر محمد جمشیدی مدیر برنامه های داخلی ایستگاه فضایی ناسا،
دکترفیروز نادری مدیر برنامه اجرایی سیاره مریخ در ایستگاه فضایی ناسا،
دکترحمید برنجی عضو پژوهشگران ایستگاه فضایی ناسا،
دکترقاسم اسرار عضو هیات مدیره ایستگاه فضایی ناسا،
دکترکاظم امیدوار عضو پژوهشگران ایستگاه فضایی ناسا،
دکترمحمد جمشیدی مدیر کنترل تکنیک ایستگاه فضایی ناسا،
مهندس رضا غفاریان مهندس لابراتوار نیرو محرکه جت ایستگاه فضایی ناسا،
پروفسور دکتر پرویز معین رییس موسسه مرکزی تحقیقاتی دانشگاه ناسا در آمریکا،
پروفسوردکتر صمد حیاتی عضو هیات مدیره ایستگاه فضایی ناسا،
دکترعبد الحمید کریمی در رابطه با ساخت موشک های فضایی در ناسا،
و خانم دکتر مقدم در آزمایشگاه پیشرانش جت در ناسا بر روی رادارها کار می کنند.
حدود 70 الی 80  ایرانی در ناسا فعالیت دارند طبق اخرین اماری که گرفته شده و در روزنامه spaceچاپ شده, 43 درصد ناسا از پژوهشگران ایرانی می باشد.
به این مساله افتخار کنیم یا به خاطر از دست دادن این همه استعداد تاسف بخوریم؟
/ 2 نظر / 15 بازدید
با درود

توبه فرمایان چرا خود توبه کمتر می کنند

یک استکان چای داغ

افتخار به چی ؟ به اینکه ایرانی زاده هستن؟ خوب که چی؟ شاید فارسی زبان باشن اما ایرانی نیستن برا مثال همین دکترفیروز نادری چه کاری برای ایران انجام داده؟ هیچی وقتی افرادی مثل دکترفیروز نادری به فکر ایران نباشن و خودشو ایرانی ندون و افتخار نکنن که ایرانی زاده هستند چرا ما باید افتخار کنیم ؟ طرف خودشو امریکایی میدونه تکس میده چرا فکر میکنید هنوز ایرانی هست