اشعار "بیژن سمندر" شاعر گران قدر شیرازی(هفته ای یک شعر)

شیرازو میگن نازه واسی،آفتاب جنگش

                                                   قلباروُ گرن میزنه به هم تیرشه ی تنگش

بلبل تو کوچا،تو پس کوچا غزل می خونه

                                                  شعروُی تر حافظ می ریزه از سر چنگش

عطر گل یاسم و نسترن،بهار نارنج

                                                 هی سر می کشه از تو خونوُی وازوُ ولنگش

اینجا که اگر چیش تو چشوی هیکّی بودوزی

                                                  ساز دلشو می شنفی از جلنگ جلنگش

اینجا که به فوت کاسه گری امرو-وُ-فردو

                                                 تام پات می سره دنبال دخترُوی زرنگش

اَی دختر همسایه ی دیوار به دیوار

                                                لیم لیم دیوارک زد،توُ بدُو بزن پلنگش

قلبوُی پیزُوری نیس تو سینه ی مردم شیراز

                                               تا بیخودی ریشمیز بزنه تو درز دنگش

دنیا رو تی پس می گشت و هی می گفت سمندر:

                                              از هر چه خبر ؟ قربون او آفتاب جنگش

واژگان:.........................................................................................................

 واسی(vasey):برای

جنگ(jeng):صمیمی،داغ

گرن(geren):گره

تیرشه(tirshe):تکه نازک و دراز پارچه

تنگ(teng):محکم

چنگ(cheng):منقار

کوچا(koocha):کوچه ها

یاسم(yaasm)(با سکون سین):گل یاس

وازوُ ولنگ(vazo veleng):برهنه

هیکی(hikki):یکی

فوت کاسه گری:کنایه از سرعت کار است.

تام:تو هم

ای(ay):اگر

لیم لیم(lim lim):یواش یواش

پلنگ(peleng):تلنگر

پیزوری(pizori):پوشالی

ریشمیز:موریانه

دنگ(deng):محکم

تی پس(ti pas):پیاپی

/ 0 نظر / 22 بازدید