فاصله

میان من و تو فاصله ایست به پهنای یک عمر شاید،زیاد که نیست؟
چه رنجی می کشم من...چه تحملی می کنی تو!!!
آغوشمان باز خواهد بود برای رسیدن خسته که نمی شوی؟؟؟
چه اگر برسم...چه اگر نرسی
چه اگر نیایم...چه اگر نیایی
چه اگر نباشم ...چه اگر نباشی
بگو که روزی به هم می رسیم...بگو که هستی
همین...
http://bahar-20.com/pic/albums/userpics/10001/jodaee_minos.jpg

 

/ 0 نظر / 12 بازدید