چگونه برتر از انسانهای عادی باشیم؟(درس سوم1)

اقتدار شخصی(آموزش جادو)

درس سوم:اقتدار شخصی

امروز می خوام راجع به کلید جادوگری صحبت کنم،شما میتوانید آنرا ایمان،انرژی یا نیروی حیات بنامیدش،هر چه که بگویید فرقی نمیکند اینها همه اسمهای مختلف راجع به چیز واحدی هستند،چیزی شگفت انگیز و در عین حال اسرار آمیز که جادوگران آنرا "اقتدار شخصی "نامند.

توضیح اینکه اقتدار شخصی دقیقا چیست و به چه کار می آید ممکن نیست،اما این را بدانید که اگر میخواهید در زندگی انسانی موفق باشید،اگر میخواهید قدرتمند باشید،اگر میخواهید برتر باشید و فراتر از همه اینها اگر میخواهید جادوگر باشید و بتوانید از سنتها و اسرار و اوراد جادویی در آینده به شما نشان خواهم داد بهره ببرید،باید اقتدار شخصی کسب کنید و بسیار اقتدار شخصی کسب کنید و یاد بگیرید و یاد بگیرید چگونه آنرا نگاه دارید.

و اما راه های کسب اقتدار:(بقیه این درس را به زودی در قسمت دوم درس ٣ بخوانید،منتظرمان باشید)

/ 0 نظر / 12 بازدید