داستان کوتاه(خیانت)

مرد موقع برگشتن به اتاق خواب گفت: "مواظب باش عزیزم، اسلحه پر است."

زن که به پشتی تخت تکیه داده بود گفت: " این را برای زنت گرفته ای ؟ "

" نه، خیلی خطرناک است، می خواهم یک حرفه ای استخدام کنم "

"من چطورم ؟ "

مرد پوزخندی زد: "بامزه است، اما کدام احمقی برای آدم کشتن یک زن استخدام می کند؟"

زن لبهایش را مرطوب کرد، لوله اسلحه را به سمت مرد گرفت.

"زن تو"

/ 0 نظر / 28 بازدید