تقلب و پسرا؟!؟!؟!؟!

حتی اگر شما را از همرزمانتان جدا کنند


حتی اگر تجهیزاتتان را بگیرند


حتی اگر تفتیش بدنیتان کردند


تک تک لباسهایتان را وارسی کنند


و شما را بی دفاع مقابل برگه امتحان بگذارند


باز هم میتوانید...!!!

/ 0 نظر / 12 بازدید