دانستنی ها

               "باورنکردنی ها را بخوانید و باور کنید"

1- 80 درصد موجودات دنیا را حشرات تشکیل داده اند

2- تنها حیوانی که نمی تواند شنا کند شتر است

3- روباه همه چیز را خاکستری می بیند

4- گربه قادر نیست مزه شیرین را تشخیص دهد


5- یک گرم سم مار کبری می تواند 150 نفر را بکشد


6- حس چشایی نوعی پروانه بزرگ 13 هزار برابر دقیق تر از انسان است


7- لاما نوعی شتر کوچک بدون کوهان است که به هنگام عصبانیت بر صورت طرف مقابل تف می اندازد

8- یک جریب زمین کشاورزی به عمق 15 سانتیمتر حاوی یک تن قارچ چندین تن باکتری 90 کیلو پروتوزوا که نوعی موجود تک سلولی است 45 کیلو جلبک و 45 کیلوگرم مخمر است

9- نوعی ماهی بزرگ به نام تونا با سرعت پیوسته و یکنواخت 14/5 کیلومتر بر ساعت در حرکت است و هرگز توقف نمی کند این نوع ماهی در طول 15 سال 16000000 کیلومتر می پیماید

10- شاخک پشه به قدری حساس است که می تواند دمایی بر میزان 2 هزارم درجه سانتی گراد را حس کند

/ 0 نظر / 10 بازدید