اشعار برگزیده وبلاگ

 

                                           " پسر ایران "

اهل شیرازم

پسر ایرانم

طعمه ی این دنیا،

روزگارم خوش نیست

تکه نانی دارم،خفته در خون جگر

سر سوزن امید

نیست در این خاک غریب

دوستانی دارم بدتر از گرگ سیه

"مادری بهتر از برگ درخت"

پدرم بهتر از یک گل سرخ،بی خار

وخدایی که گویند در این نزدیکی است

من صدایش کردم

گوش من ناشنواست؟

اهل این خاکم

پیشه ام؟بیکارم

زنده ام

زنده ام نه برای زیستن

زنده ام چون یک گل

تا به زیر پای کسی خاک شوم

یا به جای علفی خورده شوم

یا به دست طفلی چیده شوم

یا که در دسته گلی خشک شوم

کاش در نطفه ی خود خفته شوم

                                                                                " پسر ایرونی "

/ 0 نظر / 6 بازدید