آموزش گره زدن پاپیون

 

 

 

روش گره زدن پاپیون

 

 

-

 

پاپیون را دور گردن خود طوری قرار دهید که یک سر آن پایینتر
از سر دیگر قرار بگیرید.

روش گره زدن پاپیون

2- سمت سبز را روی سمت زرد قرار دهید .

روش گره زدن پاپیون

3- سر سمت سبز را از پایین وارد حلقه کنید .

روش گره زدن پاپیون

4- اکنون سمت زرد را روی خودش تا کنید تا حلقه جلویی شکل گیرد .

روش گره زدن پاپیون

5- سمت سبز را در وسط حلقه زرد قرار دهید .

روش گره زدن پاپیون

6- همه چیز را سر جای خود نگاه داشته و سپس سمت سبز را بروی خود تا زده و از پشت پاپیون آن را عبور دهید.

روش گره زدن پاپیون

7- پاپیون را با کشیدن دو سـر انـتـهایی و صـاف کردن گره مرکزی میزان کنید .

روش گره زدن پاپیون

 

                                                                                               تهیه و تنظیم:پسر ایرونی

/ 0 نظر / 13 بازدید