بدون شرح
پیغام مدیر :
با سلام خدمت شما بازديدكننده گرامي ، خوش آمدید به وب سایت "بدون شرح" . لطفا براي هرچه بهتر شدن مطالب اين وب سایت ، ما را از نظرات و پيشنهادات خود آگاه سازيد و ما را در بهتر شدن كيفيت مطالب ياري کنید.
 
 

افزون بر اهورامزدا « بزرگترین خدایان » در پارس شواهدی درباره آیین پرستش خدایانی دیگری نیز وجود دارد ، نام این خدایان از روی الواح گلی تخت جمشید بدست آمده است ، تعداد این خدایان بسیار محدود است و از تعداد واقعی آن بسیار کمتر است ، فهرستی که تا به امروز شناسایی شده به شرح زیر است :

   1. اهورامزدا = خدای خدایان

  2. زروان ( زمان )

  3. وستای بغا ( واحد الهی جمعی که عناصر آن به نحو یکسان ستایش می شد )(Visai Baga)

  4. میزدوشی ( الهه وابسته به باروری و قدرت ) (Mizdushi)

  5. نریسنگه ( وابسته به پرستش آیین آتش ) (Naryasanga)

  6. برتکامیه ( این خدا ناشناخته است ) (Brtakamya)

  7. هوریره ( ایزد خورشید طالع ) (Hvarira)

  8. آرتچه ( در سنن پارسی فهرست نشده است ) (Artcha)

  9. آناهیتا ( الهه آب مقدس )

  10. میترا ( خورشید )

 

خدایان دیگری هم وجود دارند ک هیچ مشخصاتی از آنان وجود ندارد ، یکی از الوح گلی است که معرف این 4 خداست کد این لوح گل PF339  است.

 

·         هوبمن

 

·         رود هوپوتیش

 

·         رود رنکره

 

·         رود شاوشنوش

 

نام اکثر این خدایان از اسناد تحت جمشید آمده است ! تعداد خدایان بسیار است و آوردن نام همه خدایان نیازمند داشتن لوح های گلی هستش که متاسفانه این اسناد در اکثرا در شیکاگو هستند به جز معدودی در ایران که در آنان نامی از خدایان برده نشده است ، به واقع اکثر کتیبه ها بدون نام خدا هستند .